Annetamine

Maailma suurimatel probleemidel on palju erinevaid lahendusi. Enamik neist on vähetõhusad, mõned lausa kahjulikud. Vaid üksikud lähenemisviisid on sadu kordi efektiivsemad kui teised. Selleks, et leida üles need vähesed kõige parimad lahendused, soovitame tugineda hinnangutele, mida on koostanud organisatsioonid, kes kasutavad efektiivse altruismi põhimõtteid ja kellel on meeskond teadlasi, mis võimaldab neil viia läbi põhjalikke uuringuid. Näiteks tervise ja vaesuse vabaühenduste mõju hindab GiveWell ning loomade heaolule keskendub Animal Charity Evaluators.

Mille peale mõelda?

Oletame, et Sul on sada eurot üle ja Sa mõtled, kuhu seda raha annetada, et selle annetuse mõju oleks maksimaalne. Siin on mõned küsimused, mida endalt küsida enne, kui otsustad, kellele annetuse teed.

Efektiivse Altruismi Fond

Praegune efektiivse altruismi soovitus enamusele annetajatest on annetada Efektiivse Altruismi Fondi. See on ekspertide poolt hallatud fond, mis suunab raha edasi kõige tõhusamatele heategevusühingutele vastavalt annetaja valdkonnaeelistustele. Samas kindlasti kõigile ei ole EA Fond parim variant – täpsemaks arusaamiseks tasub lugeda nende lehte.

Valdkonnad, millele see fond praegu keskendub, on efektiivse altruismi edendamine, kaugtulevik, loomade heaolu ning üleilmne tervis ja areng. Eksperdid on valinud need valdkonnad selle põhjal, kui suure ulatuse, kõrvalejäetuse ja lahendatavusega nende valdkondade probleemid on. Nad leiavad, et nendele valdkondadele keskendudes saab aidata kõige suuremal määral ja rohkem inimesi ning loomi. Kõiki häid annetamisvõimalusi ei ole veel ära kasutatud ning täiendavad ressursid võiksid tuua kaasa väga suuri muudatusi.

Efektiivse Altruismi Fondile, mida haldab Suurbritannia heategevusorganisatsioon Centre for Effective Altruism, saab annetada tulumaksuvabalt. Kui tahad tulumaksu maha arvata oma annetuselt, tuleb tuludeklaratsiooni tabelis “Tehtud kingitused ja annetused” esitada annetuse tõend.

Kes tunnevad, et on kasulik annetada mõnele konkreetsele heategevusühingule, siis häid analüüse heategevusühingute mõjust koostavad iga-aastaselt GiveWell ja Animal Charity Evaluators. GiveWell soovitab annetada näiteks Against Malaria Foundationile, Schistosomiasis Control Initiative’ile, GiveDirectly'le ja mõnele muule. Animal Charity Evaluators soovitab annetada näiteks Albert Schweizer Foundationile, Anima Internationalile, The Humane League'ile ja The Good Food Institute’ile.

Andmislubadus

Selleks, et ennast heategevusega siduda, tasub kaaluda andmislubaduse tegemist. Tuhanded inimesed on avalikult lubanud anda vähemalt 10% oma sissetulekust kõige mõjusamatele heategevusühingutele kuni pensionile minekuni.

Kui 10% annetamine ei ole Sinu jaoks jõukohane, siis on ka võimalik fikseeritud perioodiks valida endale sobiv protsent ja annetada see Sinu meelest kõige efektiivsematele heategevustele. Kui oled õpilane, siis võid vormistada andmislubaduse, millega annad 1% oma igakuistest sissetulekutest kõige efektiivsematele heategevustele.

Andmislubaduse tegemine aitab annetamisele tõsisemalt pühenduda. See suurendab eeldatavasti tõenäosust, et annetame järjepidevalt, teeme seda planeeritult, mõtestatult ja annetame rohkem. Samuti loob see võimaluse teiste annetajatega suhelda ja üksteist toetada. Ei maksa alahinnata kogukonna mõju laiemale ühiskonnale – see võib inspireerida ka teisi inimesi efektiivsemalt ja rohkem annetama.

Annetamine Eesti organisatsioonidele

Eestis ei ole efektiivne annetamine väga põhjalikult uuritud. Siin tegelevad mõned vabaühendused samades valdkondades, milles tegutsemine on hinnatud efektiivses altruismis mõjusaks.

Näiteks Nähtamatud Loomad tegeleb põllumajandusloomade kaitsega, Mondo tegeleb humanitaarabi ja arengukoostööga ning meie organisatsioon, Efektiivne Altruism Eesti, tegeleb efektiivse altruismi uurimise ja edendamisega.

Kui tahad mõnele organisatsioonile annetada, aga ei leia internetist nende kohta piisavalt infot, saada organisatsioonile kiri ja küsi seda, mida teada soovid. Sa võid küsida näiteks, millised on organisatsiooni täpsed tegevused ja mida nad lisarahastusega teeksid.

Kokkuvõttena, soovitame luua regulaarse annetamise harjumuse. Näiteks suuna oma annetused EA Fondi või mine mõne väga efektiivse heategevusühingu veebilehele ja registreeru püsiannetajaks, isegi kui annetus on vaid 10 eurot kuus. Kaalu ka võimalust andmislubadusega liituda.

Annetamine ei ole ainuke viis, kuidas head teha. Loe karjäärivõimaluste kohta meie karjääri lehelt.

Loe meie grupi tegemiste kohta ja pane end kirja vestlusele, kui soovid saada annetamisnõu ühelt meie vabatahtlikult.