Levinud EA mõistete sõnastik

Allpool on toodud eestikeelsed vasted efektiivse altruismi liikumisega seotud mõistetele. Nimekiri ja tõlked ei ole lõplikud: oma soovitusi saad jätta siin.

Mõistetel, mis on kasutusel ka väljaspool efektiivse altruismi liikumist (nt meditsiin, majandus või filosoofia) eelistasime juba käibelolevaid tõlkeid.

inglise keeleseesti keeles
case juhtum, kaasus, teema
cause (cause area)valdkond, eesmärk, tegevusala, tegevusvaldkond (olenevalt kontekstist). ka "probleem"
cognitive biasmõtlemisviga, kalduvus
counterfactualkontrafaktiline
credencekindlushinnang
diminishing returns tulu vähenemine
disability-adjusted life year (DALY) puude tõttu kaotatud eluaasta
EA-alignedmõtteviisiga sarnane, EA-ga ühilduv
earning to giveteenin, et annetada
engineered pandemicsgeenimuudetud viirused, viiruste tektitatud pandeemiad
expected valueoodatav väärtus, keskväärtus
global catastrophic biological risksglobaalselt katastroofilise mõjuga bioloogilised ohud
instrumental valuekasutamisväärtus
intervention (sekkumis)viis, sekkumine, strateegia, meetod, lähenemine, lahendus (tähenduses 'probleemi lahendusvariant')
intrinsic valuesisemine väärtus, iseväärtus, seesmine väärtus
local groupgrupp, klubi
longtermism (a philosophical position)pikas perspektiivis mõtlemine, kaugvaade, kaugtulevikuvaade, pikaajalisuse vaade
marginal cost piirkulu
marginal thinking piirmõtlemine
marginal utility piirkasulikkus
neglectedness kõrvalejäetus
offsettingtasaarvestamine
opportunity costalternatiivkulu
prioresialgne hoiak
quality-adjusted life year (QALY)kvaliteetselt elatud eluaasta
scaleulatus
short and long term futurelühi- ja kaugtulevik, liittulevik (võimalik uudissõna)
tractabilitylahendatavus
updatinguuenema (nt "minu mõtlemine uuenes"), muutuma
wicked problemnurjatud probleem
global catastrophic biological risksglobaalselt katastroofilise mõjuga bioloogilised ohud
engineered pandemicssgeenmuudetud viirused (... viiruste tekitatud pandeemiad)
scope sensitivityulatustunnetus