Karjäär

Töötamine humanitaarabi valdkonnas või MTÜ heaks on üks viis oma karjääri kasutamiseks, kuid see pole kindlasti ainus ning enamasti mitte ka kõige tõhusam. 80 000 Hours oma karjäärijuhises toob välja võimalusi, sealhulgas otsest mõju avaldavad karjäärid, karjäär nõustamises, poliitikas, teadustöös või karjäär, mille eesmärk on rahastada prioriteetseid valdkondi, annetades olulise osa oma sissetulekust.

Mis probleeme lahendada?

80 000 Hours  on uurinud mitu aastat seda, millised üleilmsed probleemid on kõige pakilisemad. Need probleemid, mille nad tuvastanud on, ei ole ilmtingimata maailma suurimad ega tuntumad, vaid sellised, kuhu panustades võib oodata kõige suuremat piirkasu sellepärast, et need on teistest palju rohkem kõrvalejäetud.

Sellised probleemid on eksistentsiaalsed ohud. Tuumakatastroof ja äärmuslik kliimasoojenemine on kõige tuntumad katastroofilised ohud, aga rohkem ressursse tasub suunata hoopis ulatuslike pandeemiate ja tehisintellekti ohtude vähendamiseks sellepärast, et need saavad hetkel palju vähem tähelepanu.

Kuna üleilmsete probleemide tuvastamine on väga keeruline, ei saa kogu tähelepanu ainult mõnele üksikule probleemile suunata. Sellepärast tasub prioriseerida ka efektiivse altruismi kogukonna arendamist, üleilmsete prioriteetide alast teadustööd, asutuste otsustamisprotsesside parandamist, tööstusfarmiloomade heaolu suurendamist ja vaeste inimeste tervise parandamist. Tulevikus need prioriteetid kindlasti muutuvad.

Mis karjäär valida?

Sageli valivad inimesed omale valdkonna selle järgi, kui palju see neile huvi pakub. See aga ei ole kõige parem viis karjäärivalikute tegemiseks sellepärast, et huvid sõltuvad kogemusest ja tekivad sageli juhuslikult. Enamus õpilaste suurimad huvid on sport, muusika ja kunst, aga nendesse valdkondadesse ei ole vaja palju inimesi. Huvid on ka paindlikud ja saavad ajapikku muutuda.

Maailma paremaks muutmiseks on vaja olla oma töös väga hea. Kuna väga raske on ette teada, millises töös on sinu sooritusvõime parim, tuleb katsetada ja proovida erinevaid asju nagu teadlane. Selleks, et mitte suvaliselt midagi proovida, tasub nende käest uurida, kes juba sellist tööd teinud on.

Karjäärimudel: ”Millest peaks koosnema unistuste töö?”. Allikas: 80 000 Hours.

William MacAskill rõhutab raamatus “Doing Good Better” küsida endalt karjääri valimisel järgmisi küsimusi:

Efektiivsete altruistide töökohad

Mis töökohtadel siis efektiivsed altruistid töötavad? Võimalikke töökohti on palju, aga MacAskilli meelest on kõige kindlam valik töötada väga efektiivses mittetulundusühingus, nagu näiteks GiveWell.

Teine võimalus on valida endale töö valdkonnas, kus saab teenida palju raha, nagu näiteks finantsvaldkonnas, meditsiinis või tarkvaraarenduses, ja annetada suur osa sellest kõige tõhusamatele ühingutele.

Kolmas võimalus on teha tööd, mis suurendaks iseenda karjäärikapitali, et tulevikus oleks võimalik mõjusamat tööd teha. Sellised arendavad töökohad on seotud näiteks konsulteerimise, müügi ja turundusega.

Väiksema eduvõimaluse, kuid potentsiaalselt suurema mõjuga karjäärivalikuteks nimetab MacAskill ettevõtlust, teadust ja poliitikat. Mõned kõige enam efektiivse altruismi kogukonnas soovitatud töökohad ongi just nendes valdkondades.

Selleks, et endale karjääriplaan luua, soovitame põhjalikumalt tutvuda 80 000 Hoursi loodud materjalidega.

Loe meie grupi tegemiste kohta ja pane end kirja vestlusele, kui soovid saada karjäärinõu ühelt meie nõustajalt.