Efektiivse altruismi stipendium
Risto Uuk
19. september 2018

MTÜ Efektiivne Altruism Eesti annab välja stipendiume vähemalt 18-aastastele motiveeritud ja oskuslikele inimestele efektiivse altruismi õppimiseks.ÜldinfoEfektiivne altruism seisneb tõendite ja mõistuse kasutamises, et välja selgitada, kuidas teisi võimalikult palju aidata ja selle teabe põhjal tegutseda. Efektiivse altruismi ülemaailmne kogukond hoolib maailmast väga palju ja muudab teiste aitamise märkimisväärseks osaks oma elust.MTÜ Efektiivne Altruism Eesti tegeleb Eestis efektiivse altruismi uurimise ja eestkostega. Rohkem saab efektiivsest altruismist lugeda siit. TaotlejaleEdukatele kandidaatidele antakse kahe kuu peale kokku 350 euro suurune stipendium. Stipendiumit kasutab stipendiaat efektiivse altruismi õppimiseks. Edukalt kandidaadilt oodatakse kahe kuu jooksul järjepidevat efektiivse altruismi alast lugemist, ühe artikli tõlkimist nädalas veebilehele efektiivnealtruism.org ja osalemist iganädalastel aruteludel loetud materjalide kohta. Kõikide tegevuste puhul arvestatakse stipendiaadi graafiku ja asukohaga.Edukas kandideerija õpib kaks kuud efektiivset altruismi. Ta saab palju teada näiteks järgmistest teemadest: mis on kõige pakilisemad ülemaailmsed probleemid, kuidas olla ratsionaalsem oma elus ja karjääris, millistel töökohtadel saab kõige rohkem head teha ja palju muud. Lisaks saab edukas kandideerija arendada oma meeskonnatöö oskust, täiendada enda tõlkeportfooliot ja proovida kätt tähendusrikka ühiskondliku liikumise arendamises. Kandideerimiseks tuleb saata oma CV, teha lühike tõlkealane proovitöö ning kirjutada motivatsioonikiri. Stipendiaadid valitakse välja tõlkeoskuse ja efektiivse altruismi alase huvi põhjal. Kandidaatide sobivust hindab MTÜ Efektiivne Altruism Eesti meeskond. Proovitööks tuleb tõlkida pool lehekülge järgmisest efektiivse altruismi artiklist: https://www.effectivealtruism.org/articles/introduction-to-effective-altruism/. Tõlkida tuleb alapeatükk “An outstanding opportunity to do good”.Motivatsioonikirjas tuleb vastata järgmistele küsimustele:

  • Millal ja kuidas kuulsid esimest korda efektiivsest altruismist?
  • Kuidas Sina efektiivsest altruismist aru saad?
  • Mis on Sinu plaan maailma paremaks muutmiseks?

Kandideerimistähtaeg on 9.10.18. Stipendiaadid kuulutatakse välja hiljemalt 17.10.18.Kandideerimiseks tuleb saata e-kiri aadressile info@efektiivnealtruism.org koos CV, proovitöö ja motivatsioonikirjaga.

Loe veel