Efektiivse altruismi stipendium
Risto Uuk
8. jaanuar 2019

MTÜ Efektiivne Altruism Eesti annab välja stipendiumi vähemalt 18-aastastele motiveeritud ja ambitsioonikatele inimestele efektiivse altruismi õppimiseks.

Üldinfo

Efektiivne altruism seisneb tõendite ja mõistuse kasutamises, et välja selgitada, kuidas teisi võimalikult palju aidata ja selle teabe põhjal tegutseda. Efektiivse altruismi üleilmne kogukond hoolib maailmast väga palju ja muudab teiste aitamise märkimisväärseks osaks oma elust.

MTÜ Efektiivne Altruism Eesti tegeleb Eestis efektiivse altruismi uurimise ja edendamisega. Meie mittetulundusühingu eesmärk on aidata suurendada inimeste arusaamist efektiivsest altruismist, et nad saaksid efektiivsemalt annetada või mõjusamaid karjäärivalikuid teha. Selleks korraldame näiteks mõjuanalüüsi projekte, arutelusid, karjääriseminare, üks-ühele vestlusi ja anname välja stipendiume.

Rohkem saab efektiivsest altruismist lugeda siit.

Taotlejale

Edukatele kandidaatidele antakse 9 nädala peale kokku 350 euro suurune stipendium. Stipendiumit kasutab stipendiaat efektiivse altruismi õppimiseks. Edukalt kandidaadilt oodatakse 9 nädala jooksul järjepidevat efektiivse altruismi alast lugemist, loetud materjalide kohta märkmete tegemist veebilehele efektiivnealtruism.org ja osalemist iganädalastel aruteludel loetud materjalide kohta. Kõikide tegevuste puhul arvestatakse stipendiaadi graafiku ja asukohaga.

Edukas kandideerija õpib 9 nädalat efektiivset altruismi. Ta saab palju teada näiteks järgmistest teemadest: mis on kõige pakilisemad üleilmsed probleemid, kuidas olla ratsionaalsem oma elus ja karjääris, millistel töökohtadel saab kõige rohkem head teha ja palju muud. Lisaks saab edukas kandideerija arendada oma meeskonnatöö-, kirjutamis- ja arutlemisoskust ning proovida kätt tähendusrikka ühiskondliku liikumise arendamises.

Kandideerimiseks tuleb saata oma CV, teha lühike tõlkealane proovitöö ning kirjutada motivatsioonikiri. Stipendiaadid valitakse välja tõlkeoskuse ja efektiivse altruismi alase huvi põhjal. Kandidaatide sobivust hindab MTÜ Efektiivne Altruism Eesti meeskond.

Proovitööks tuleb tõlkida lühike osa järgmisest efektiivse altruismi artiklist: https://www.effectivealtruism.org/articles/introduction-to-effective-altruism/. Tõlkida tuleb sissejuhatus ja esimene alapeatükk “An outstanding opportunity to do good”.

Motivatsioonikirjas tuleb vastata järgmistele küsimustele:

  • Kuidas Sina efektiivsest altruismist aru saad?
  • Millal ja kuidas kuulsid esimest korda efektiivsest altruismist?
  • Mis on Sinu plaan maailma paremaks muutmiseks?

Kandideerimistähtaeg on 23.01.19. Stipendiaadid kuulutatakse välja hiljemalt 28.01.19. Kandideerimiseks tuleb saata e-kiri aadressile info@efektiivnealtruism.org koos CV, proovitöö ja motivatsioonikirjaga.

Mida arvavad stipendiumist varasemad osalejad?

Oma kogemusest räägivad järgmisena 2018. aastal efektiivse altruismi stipendiumil osalenud.

Johanna Maarja Tiik, rahvusvaheliste suhete magistrant: “Stipendiumil osalemine kinnitas minu veendumist, et tahaksin teha tulevikus tööd, millest oleks kasu ühiskonnale laiemalt. Samuti panid erinevad vestlused ning loetud materjalid mõtlema, kuidas efektiivsemalt oma tuleviku karjääri planeerida ning millised valdkonnad võiksid olla potentsiaalikad. Ei saa mööda vaadata ka üldharivast aspektist: erinevate teemade kohta lugedes sain ka üleüldiselt teadlikumaks ning haritumaks inimeseks. Samuti suurenes mu teadmine maailmas tegutsevatest heategevusorganisatsioonidest.”

Andreas Palm, Pariisi Poliitikauuringute Instituudi bakalaureuse üliõpilane: “Soovitaksin stipendiumit kõigile, kellel jätkub huvi maailma mõtestamise ning selle parandamise vastu. Soovitaksin stipendiumit ka neile, kes pole efektiivse altruismiga kokku puutunud, ent soovivad midagi uut õppida, ning neile, kellel on liikumise vastu ehk kriitilisem meel, ei karda mitte nõustuda ning on valmis astuma meeldivasse ja heatahtlikkusse diskussiooni tähtsate küsimuste üle. Kindlasti on eriti põnev filosoofiahuvi või -taustaga inimestel, sest eks ole efektiivse altruismi vundament Peter Singeri ja teiste moraalisüsteemidele üles ehitatud.”

Elis-Christina Kuuse, Tallinna Reaalkooli õpilane: “Minu stipendium kujunes oodatust huvitavamaks ja stipendiumialased kaaslased osutusid meeldivateks vestluskaaslasteks. Stipendiumi jooksul tegelesin artiklite lugemise, podcastide kuulamise, tõlkimise ning arutlemisega. Eriliselt jäid meelde arutlused, sest mul oli võimalus kuulda teiste inimeste arvamusi sellistel teemadel, millest üldjuhul suhtlusringkonnas ei arutata. Stipendium avardas mu silmaringi efektiivse altruismi alustest ning tõlketööde kaudu omandasin ka uut sõnavara. Saadud kogemuste ja teadmiste põhjal on nüüd mu suhtlused tuttavatega viljakamad ja sisukamad. Soovitan stipendiumi inimesele, kes soovib arendada oma arutlusoskusi ning tutvuda efektiivse altruismiga.”

Loe veel