Efektiivse altruismi juhtpõhimõtted
Risto Uuk
25. september 2018

Mis on efektiivne altruism?

Efektiivne altruism seisneb tõendite ja mõistuse kasutamises, et välja selgitada, kuidas teisi võimalikult palju aidata ja selle teabe põhjal tegutseda.

Mis on efektiivse altruismi kogukond?

Efektiivse altruismi kogukond on ülemaailmne inimeste kogukond, kes hoolib maailmast väga palju, muudab teiste aitamise märkimisväärseks osaks oma elust ning kasutab tõendeid ja mõistust, et välja selgitada, kuidas seda kõige paremini teha.

Efektiivse altruismi juhtpõhimõtted

Efektiivse altruismi elluviimine tähendab tegutsemist vastavalt järgmistele juhtpõhimõtetele.

Pühendumine teistele:

Me võtame teiste heaolu väga tõsiselt ja oleme valmis võtma olulisi isiklikke samme teiste kasuks. Mida see täpselt tähendab, võib inimeseti erineda, aga igal juhul on efektiivne altruism pühendunud eelkõige aktiivselt maailma paremaks muutmisele.

Teaduslik mõtteviis:

Püüame rajada oma tegevuse parimatele kättesaadavatele tõenditele ja arutlusele maailma toimimise kohta. Me mõistame, kui raske on teada, kuidas kõige paremini head teha, ja seetõttu püüame vältida üleliigset enesekindlust, otsida meie vaadetele asjatundlikku kriitikat, olla avatud ebaharilikele ideedele ja võtta alternatiivseid seisukohti tõsiselt.

Avatus:

Me oleme kogukond, keda ühendab pühendumus nendele põhimõtetele, mitte konkreetsele ülemaailmsele probleemile. Meie eesmärk on teha nii palju head kui võimalik ja otsime selleks viise, mis ei seoks meid mõne konkreetse ülemaailmse probleemiga. Oleme avatud rakendama oma jõupingutusi kõikidele toetust vajavatele rühmadele ja nende abistamiseks mõistlike meetodite kasutamisele. Kui head argumendid või tõendid näitavad, et meie praegused plaanid ei ole parim viis abistamiseks, muudame oma veendumusi ja toiminguid.

Ausus:

Kuna me usume, et usaldus, koostöö ja täpne teave on hea tegemiseks hädavajalik, püüame olla ausad ja usaldusväärsed. Laiemas mõttes püüame järgida häid käitumisreegleid, mis võimaldavad kogukondadel (ja nendes olevatel inimestel) areneda. Me väärtustame ka efektiivse altruismi mainet ja tunneme, et meie tegevus kajastab seda.

Koostööle tuginemine:

Me oleme pühendunud sõbraliku ja avatud keskkonna loomisele, kus saavad edeneda erinevad meetodid ja kus vaateid hinnatakse nende tugevuste järgi. Et koostöö erineva tausta ja mõtteviisiga inimeste vahel sujuks, kohtleme erineva maailmavaate, väärtuste, tausta ja identiteediga inimesi sõbralikult ja lugupidavalt.

Põhimõtted on tõlgitud organisatsiooni Centre for Effective Altruismi kodulehelt.

Loe veel