Kuidas valida Eesti-siseselt kõige tõhusamat organisatsiooni, kuhu annetada?
EA Eesti vabatahtlikud
09. oktoober 2020

On 25. detsember. Suur jõulupidu on möödas, kuid puhkepäevad veel kestavad. Sa oled altruistlikus meeleolus ning tahaksid oma kõrvale pandud rahaga võimalikult palju head teha. Ülemaailmselt on asi lihtne. GiveWell ja Animal Charity Evaluators on juba aastaid otsinud kõige tõhusamaid heategevusühinguid arenguabi ja loomade heaolu valdkonnas. Kui tahta aga keskenduda vaid Eestile, on olukord märksa keerulisem. Ei ole üldse selge, millised organisatsioonid teevad kõige rohkem head. Raske on aru saada isegi sellest, kes üldse oma tegevuste mõju mõõdavad. Soovisime olukorda veidi selgust tuua.

Otsisime EA Eesti vabatahtlikega kõige tõenduspõhisemad heategevusühingud Eestis. Püüdsime leida viiteid sellele, et organisatsioon tunneb huvi oma tegevuste tulemuste kohta. Selle jaoks lugesime organisatsioonide veebilehti ning vajadusel võtsime nendega ka meili teel ühendust. 

Kokku uurisime 127 erinevat heategevusühingut, mis tulid välja Google’st otsides märksõnu “anneta” või “annetus”. Lisaks käisime läbi Vabaühenduste Liidu nimekirjas olevad organisatsioonid ning küsisime soovitusi ka inimestelt, kellel on Eesti vabakonnas meist suurem silmaring, täpsemalt Jaan Apsilt ja Urmo Kübaralt.

Tulemused

Kõikidest 127-st organisatsioonist eristusid meie jaoks selgelt järgmised neli organisatsiooni: Kiusamisvaba Kool, SPIN-programm, Nähtamatud Loomad ja Vaikuseminutid. Leidsime, et nemad uurivad oma tegevuste mõju oluliselt süsteemsemalt kui teised. Suur kiitus neile tõenduspõhise ja analüütilise mõtteviisi levitamise eest vabaühenduste seas.

Need organisatsioonid eristusid teistest, kuna neil kõigil on teostatud ja avalikult kättesaadavaks tehtud uuring selle kohta, kuidas nad oma sihtgrupi elu mõjutanud on. Teistel selliseid uuringuid ei leitud.

Juhul kui oleme ekslikult kellegi mainimata jätnud, palume vastava info saata info[ät]efektiivnealtruism.org.

Kuidas üldse võrrelda heategevusühinguid?

Kui soovid ka ise süsteemsemalt mõelda selle üle, kellele peaksid annetama, siis siin on mõned välja töötatud kriteeriumid, mis võivad Sulle abiks olla:

GiveWell’i kriteeriumid

Tõhususe tõendatus

 • Eelista heategevusühinguid, mille tegevusel on põhjalik teaduslik taust või mingitki tõendusmaterjali selle kohta, et see töötab hästi.
 • Kui seda ei ole, võib heategevusühing olla järgmine PlayPumps või Scared Straight ning kasutada sinu raha, et muuta ühiskonda tahtmatult halvemaks.

Kulutõhusus

 • Tuleks proovida mõõta heategevusühingute kulutõhusust ehk kui palju inimesi aidatakse kui suurel määral konkreetse rahahulga eest? Eelistada tuleks neid heategevusühinguid, mille kulutõhusus on suurem.
 • See on oluline, sest analüüsid on näidanud, et tõhusaimad heategevusühingud on sadu, tuhandeid või isegi kümneid tuhandeid kordi tõhusamad kui tüüpilised.

Võimekus lisaannetusi kasutada

 • Heategevusühingut valides ei ole küsimus mitte “kes on kasutanud raha kõige efektiivsemalt?” vaid hoopis “kes suudaks minu annetust kõige efektiivsemalt kasutada?” või teisisõnu “kui otstarbekalt suudaksid nad kasutada lisaraha?”.
 • Näiteks kui mõnel organisatsioonil on raha juba rohkem kui piisavalt ning nende kõige suuremaks probleemiks on hoopis uute töötajate leidmine või strateegia planeerimine, on mõistlik pigem annetada mõnele teisele organisatsioonile, kelle jaoks on lisaraha väärtuslikum.
 • Ilma põhjalikku uurimistööd tegemata võib eelistada lihtsalt organisatsioone, mis jäävad tavaliselt tähelepanuta.

Läbipaistvus

 • Kui palju ja kui põhjalikku infot organisatsiooni kohta leiad? Kui hästi on see kättesaadav? Kui arusaadav? 
 • Kas nad jagavad infot nii enda saavutuste kohta kui ka läbikukkumiste kohta?
 • Enesekriitilisus ja kajastuse maksimaalne erapooletus on hädavajalikud tingimused efektiivsete organisatsioonide leidmisel ja ebaefektiivsete parendamisel.
 • Kui organisatsioon on enda tegevuse kohta infot kogunud siis on nad valdavalt ka hea meelega nõus seda jagama, tasub ainult küsida.
Ulatus, kõrvalejäetus, lahendatavus mudel

Heategevusühingute probleemvaldkondade võrdlemiseks.

Ulatus. Eelista suure ulatusega probleeme. Kui tegeletakse probleemiga, mis puudutab vaid väga väikest osa ühiskonnast, siis isegi kui heategevusühing on maksimaalselt tõhus, ei ole ta mõju suur. 

Kõrvalejäetus. Mida rohkem ressursse valdkonda panustatakse, seda keerulisem on leida lisanduvatele vahenditele efektiivset kasutust. Kui ressursse panustatakse liiga palju, võib see lausa kahjulik olla. Näiteks, kui oled kõrbes on sul väga vett vaja. 1 liiter on hea. 2 samuti hea. Kui sul on aga juba 50 või 500 liitrit, on see pigem koormaks, sest sa pead seda kuidagi nüüd ringi tassima või jätma osa kõrbesse maha. Sama kehtib annetuste puhul. Ideaal on leida hea algatusega organisatsioon,  mis on millegipärast tähelepanuta jäänud. 

 • Näiteks koroonakriisi alguses 2020. kevadel oli suure avalikkuse tähelepanu all Saaremaa haiguskolle ning sealjuures Saaremaa haigla, mille tulemusel sai haigla ka väga palju annetusi. Kui tahta sel hetkel annetada, tuleks esmalt mõelda, kas mõni teine tähelepanuta jäänud organisatsioon vajaks sinu annetust ehk veelgi rohkem.
Joonis: Mis on piirkasulikkus? Kui mingit ülesannet määratakse täitma inimesi, siis esimeste inimeste lisandumisel progressi kiirus jõudsalt kasvab, sest koos töötades on inimesed üldiselt efektiivsemad kui igaüks üksikult. Kui vajalikud tegevused või tegutsemisvahendid hakkavad otsa saama, ei anna uute inimeste lisamine enam nii palju lisakasu. Veel uute inimeste lisandumisel hakkavad nad lõpuks üksteisele jalgu jääma ja edasiminekut aeglustama.

Lahendatavus. Eelista probleeme, millel on juba olemas selged tõendatud ja toimivad lahendused, mida tuleb lihtsalt rakendada. Mida suurem ja selgem on panustatud ressursside mõju probleemi lahendamisele, seda parem.

Probleemid üldiselt ei ole kõik suurepärased igas aspektis, aga kui on juba kahes aspektis head, siis on juba hästi.

Kui soovid isiklikku nõustamist, kuhu annetada, või soovid veel teada mõjusate karjäärivalikute kohta (või soovid lihtsalt seltskonda) siis võta meiega ühendust :)

Tunnustused

Aitäh abi eest järgmistele inimestele: Indrek Kivirik, Carmen Akkermann, Richard Annilo, Urmo Kübar, Jaan Aps, Pirkko Valge, Stella Kangur.

Lisalugemine

Sellest, kuidas annetuste mõju võib arengumaades olla 100 korda suurem.

Loe veel