Kuidas mõelda nagu efektiivne altruist
Hell Vitsut
24. mai 2017

Järgnev kokkuvõte pärineb William MacAskill’i raamatust „Doing Good Better".

Efektiivse altruismi viis võtmeküsimust

Kui palju inimesi saaks kasu ning mil määral?

Nagu James Orbinski, arst, kes pidi Rwanda genotsiidi ajal tähtsuse järjekorras ravima oma patsiente, peame ka meie tegema raskeid otsuseid selle kohta, keda aitame ja keda mitte. See tähendab, et peame mõtlema, kui palju kasu saaksime erinevatest tegevustest. Kvaliteediga kohandatud eluaastad ehk QALY on meetod, mis laseb meid võrrelda erinevate tervist edendavate programmide tõhusust.

Kas see on kõige efektiivsem asi, mida sa teha saaksid?

Parimad tervise edendamise ja hariduse programmid on sadu kordi paremad kui „kõigest“ väga head programmid. Rõugete likvideerimise programm tegi nii palju head, et ainuüksi see näitab arenguabi kõrget kulutõhusust.

Kas see kaasus on tähelepanuta jäänud?

Loodusõnnetused saavad rohkem toetust kui jätkuvad surma ja kannatuse põhjused – näiteks haigused. Sel põhjusel pole loodusõnnetuste leevendustööd ka kõige efektiivsem rahapaigutus. Arengumaades kimbutavate haiguste nagu malaaria vastu võitlemine saab palju vähem rahastust võrreldes vähiga – just seepärast on efektiivsem ravida malaariahaigeid.

Mis oleks muidu juhtunud?

Peale Scared Straight programmi läbimist käitusid alaealised suurema tõenäosusega kuritegevuslikult, kui nad oleksid käitunud programmi läbimata; seega tegi programm neile lõppkokkuvõttes kahju. Heategevuslikes karjäärides, näiteks meditsiinis, teed sa tihti head, mida niikuinii oleks keegi teine teinud. Samas kui teenid raha selleks, et ära anda, teed head, mida muidu poleks tehtud.

Mis on edu võimalused ja kui suur edu oleks?

Mõned tegevused, nagu hääletamine, poliitiline aktivism, süstemaatiliste muutuste eest võitlemine või globaalsete katastroofide võimalikkuse vähendamine, on efektiivsed mitte sellepärast, et nad tõenäoliselt muudavad midagi, vaid sellepärast, et nende mõju võib olla tohutu.

Millistele annetustele peaksid sa raha andma?

Mida see heategevusorganisatsioon teeb?

Mitme eri tüüpi programmiga see tegeleb? Mida täpselt teeb see heategevusorganisatsioon igas programmis? Kui see organisatsioon tegeleb rohkem kui ühe programmiga, siis miks on see nii?

Kui kulutõhus on iga programmi osa?

Kas see heategevusorganisatsioon keskendub ühele kõige olulisemale kaasusele? Kui kulutõhus on see programm tõendusmaterjalide põhjal?

Kui tugevad on tõendusmaterjalid iga programmi edukuse kohta?

Kas selle annetusliku programmi tõhususe taga on ka tõendusmaterjale? Kas on tehtud katseid, tõendamaks programmi efektiivsust. Kas see heategevusorganisatsioon järgib ja hindab oma programmide edukust?

Kui hästi rakendatakse iga programmi?

Kas heategevusorganisatsiooni eestvedajad on edukad ka teistel aladel? Kas organisatsioon on läbipaistev? Kas tunnistatakse minevikus tehtud vigu? Millised on alternatiivsed heategevusorganisatsioonid, millesse sa saaksid panustada? Kas on põhjust arvata, et see heategevusorganisatsioon on teistest parem?

Kas see heategevusorganisatsioon vajab lisarahastamist?

Milleks soovitakse lisaraha kasutada? Miks pole teised doonorid seda juba nii palju rahastanud, et lisarahastuseks puuduks vajadus?

Millist karjääri valida?

Kuidas see töö minule isiklikult sobib?

Kui rahul ma selle tööga olen? Kas olen elevil mõtte üle seda tööd kunagi teha? Kas arvan, et suudaksin seda tööd teha ka pikemat aega? Kui hea ma olen või suudaksin olla sellel tööl võrreldes teiste inimeste ja teiste karjäärivalikutega?

Mis on minu mõju seda tööd tehes?

Kui suurt hulka ressursse suudaksin mõjutada – kas töö kaudu, mida teen, inimeste või eelarve kaudu, mida majandan, raha kaudu, mida teenin või avalikule platvormile ligipääsu kaudu? Kui efektiivsed võivad olla need kaasused, millele saaksin oma ressursid suunata?

Kuidas see töö aitaks kaasa mu edasisele mõjule?

Kui hästi see töö arendaks mu oskusi, laiendaks tutvusi ja tõstaks kvalifikatsiooni? Kas see võimaldab mul hoida oma valikuid avatuna? Kui palju õpin antud tööd tehes oma võimaliku järgmise tegevuse jaoks?

Mis kaasusele peaksid keskenduma?

Ulatus

Kui suur on see probleem? Kui palju elusid mõjutab see lühi- ja pikaajaliselt?

Kõrvalejäetus

Kui palju ressursse on juba pühendatud selle probleemi lahendamiseks? Kui hästi on need ressursid paigutatud? Kas on põhjust arvata, et turg või valitsus ei lahendaks seda probleemi ilma sekkumiseta?

Lahendatavus

Kui kerge on antud probleemi lahendada ning kui kerge on selle progressi järgida? Kas on olemas tegevusi, mis aitaksid probleemi lahendada ning kui kindlad on tõendusmaterjalid nende tegevuste edukuse kohta? Kas eeldad leida uue paljulubava tee progressiks?

Isiklik sobivus

Kui tõenäoliselt suudad sellel alal muutusi läbi viia – arvestades oma oskuste, ressursside, teadmiste, tutvuste ja kirgedega?

Loe veel