#24 Miriam Lehari ja Mikael Raihhelgauziga karjäärist mõttekojas
Rainer Kravets
12. aprill 2023

Miriam Lehari ja Mikael Raihhelgauz töötavad mõlemad analüütikutena mõttekojas Praxis, mis on kodanikualgatuslik, sõltumatu ja avalikes huvides tegutsev asutus, mis loodi 2000. aastal. Nüüdseks on nad arenenud Kesk- ja Ida-Euroopa üheks suurimaks sotsiaal-majanduslike teemade mõttekojaks. Seekordses osas andsime ülevaate mõttekodade rollist ühiskonnas, tööst Praxises ja arutlesime selle üle, mida töö mõttekojas endast kujutab ning kellele see võiks sobida.

Ajatähised:

1:40 Mõttekodade roll ühiskonnas

11:00 Ülevaade Praxisest

29:15 Miriami ja Mikaeli projektid Praxises

45:40 Miriami ja Mikaeli tee Praxisesse

54:35 Vajalikud isikuomadused ja oskused mõttekojas töötamiseks

1:02:00 Töö mõttekojas vs akadeemias

1:09:20 Karjäärikapital mõttekojast

1.24:50 Soovitused karjääriks mõttekojas

Vestluse jooksul mainitud allikad:

Uudised:

Loe veel