Teadus

#24 Miriam Lehari ja Mikael Raihhelgauziga karjäärist mõttekojas

Miriam Lehari ja Mikael Raihhelgauz töötavad mõlemad analüütikutena mõttekojas Praxis, mis on kodanikualgatuslik, sõltumatu ja avalikes huvides tegutsev asutus, mis loodi 2000. aastal. Nüüdseks on nad arenenud Kesk- ja Ida-Euroopa üheks suurimaks sotsiaal-majanduslike teemade mõttekojaks. Seekordses osas andsime ülevaate mõttekodade rollist ühiskonnas, tööst Praxises ja arutlesime selle üle, mida töö mõttekojas endast kujutab ning kellele see võiks sobida.

Rainer Kravets
12. aprill 2023

Maris Salaga teaduslikust meetodist

Risto Uuk rääkis selles taskuhäälingu osas Maris Salaga, kes on lõpetanud kognitiivteaduste bakalaureuse Aarhusi ülikoolis Taanis ja jätkab seal sügisel magistrantuuris õpinguid samal erialal inseneeria kallakuga. Nad vestlesid teaduslikust meetodist, teaduse olulisusest maailma paremaks muutmiseks, teaduse halvast mõjust maailmale, potentsiaalikamatest erialadest maailma paremaks muutmiseks, teadusliku meetodi nõrkustest ja paljust muust.

Risto Uuk
29. juuni 2019

Tõhusaks loomade aitamiseks tuleb tegutseda teaduspõhiselt

Loomakaitseorganisatsiooni Nähtamatud Loomad asutaja ja president Kristina Mering leiab, et inimestel on palju head tahet, aga see ei saa alati kokku teadusliku infoga. Sääraselt tegutsedes langetatakse otsuseid, mis ei tee nii palju head kui võiks.

Risto Uuk
4. juuli 2018