Efektiivne Altruism Eesti tegevuste kokkuvõte (09/18-11/18)
Risto Uuk
5. detsember 2018

Selles postituses anname lühiülevaate Efektiivne Altruism Eesti septembri, oktoobri ja novembri tegevustest ja saavutustest.

  • Alates septembrist on meil rahastus organisatsioonilt Centre for Effective Altruism, mis tähendab, et üks inimene (Risto Uuk) sai hakata täistööajaga efektiivset altruismi uurima ja edendama.  
  • Meie tegevuste arv on kasvanud igakuiselt umbes 400% võrreldes eelmiste kuudega. Meie tegevustes oli uusi osalejaid 30, kellest 18 osalesid vähemalt 2 tegevuses. Me algatasime järjepidevad efektiivse altruismi alased tegevused lisaks Tallinnale ka Tartus.
  • Korraldasime viimaste kuude jooksul artiklite, peatükkide ja videode arutelusid; sissejuhatavaid meetupe; andmislubaduse ürituse; taimse sushi valmistamise ürituse; individuaalseid vestlusi karjäärist; tegime esitlusi, koosolekuid ja koostöötamisi; tõlkisime ja kirjutasime artikleid; andsime välja efektiivse altruismi stipendiumi; tegime väljasõidu Helsingisse Soome efektiivsete altruistidega tutvumiseks ja osalesime Londonis efektiivse altruismi konverentsil.
  • 6 inimest käisid Londonis efektiivse altruismi konverentsil, nendest 2 panustasid ürituse korraldamisse vabatahtlikuna. Konverentsil viisime Taanis õppiva eestlasest efektiivse altruismi huvilise kokku paari taanlasega, et nad saaksid arutada Aarhusis efektiivse altruismi grupi algatamist. Esimene kohtumine on neil tehtud ja on plaanis järgmised ka korraldada. Konverentsil tutvustasime ühe informaatikat õppiva eestlase kahe informaatikat õppiva lätlasega, kes kõik soovivad tehniliselt tehisintellekti turvalisusesse panustada ning plaanivad edaspidi koostööd tegema hakata. Esimene blogipostitus AI ohutuse olulisusest ja sellega seotud õppematerjalidest on valmimas.
  • 2 inimest käisid Prahas tehisintellekti turvalisuse laagris uurimistööd tegemas. Nendest 1 kirjutab praegu artiklit tehisintellektialasest poliitikakujundamisest eesmärgiga avaldada see Big Data and Cognitive Computing teadusajakirjas. Teisel läheb väga edukalt rahastuse taotlemisel oma tehisintellekti turvalisuse projekti jaoks. Ta on jõudnud algsetest voorudest edasi intervjuu vooru.
  • 3 inimest olid üpris edukad efektiivse altruismi alastesse organisatsioonidesse (Rethink Priorities, Open Philanthropy Project, Ought, Medopad) tööle kandideerimisel (said intervjuu vooru või tööle) ning 1 inimene jõudis mitmendasse vooru efektiivse altruismi alase projektiga raha taotlemisel (ning praegu osaleb endiselt taotluses).
  • Avaldasime efektiivse altruismi rahvusvahelises foorumis artikli videoürituste korraldamisest selleks, et rahvusvahelist kogukonda meie katsetuste abil toetada. Lisaks avaldasime oma blogis kokku 7 artiklit, mis räägivad kaugest tulevikust, kogukonna arendamisest, produktiivsest arutlemisest, kuidas mõjusat karjääri valida jms.
  • Me hakkasime regulaarset koostööd tegema Soome, Taani ja Cambridge’i efektiivsete altruistidega. Soomega korraldasime ühisürituse, üks soomlane osaleb praegu ühes meie projektis, EA Taani on kasutanud üritustel meie loodud tagasisidevormi ja EA Cambridge otsustas meie inspiratsioonil korraldada andmislubaduse ürituse.
  • Annetasime efektiivse altruismi organisatsioonidele kokku üle 2000 euro (loetud ka annetused meile endale kogukonna arendamiseks). 2 inimest liitusid andmislubadusega, millega lubasid anda vähemalt 10% oma sissetulekutest kogu karjääri jooksul kõige efektiivsematele heategevustele. Kuna need inimesed on vanuselt 20-ndates, võib see eluaja jooksul tähendada vähemalt 100 000 eurot annetusi kõige efektiivsematele heategevustele.

Loe veel

Uppuv laps ja globaalne vastutus

Helen Külaots
25. veebruar 2017

Efektiivse altruismi juhtpõhimõtted

Risto Uuk
25. september 2018

Efektiivse altruismi lühivideod

Risto Uuk
28. aprill 2020