Kristina Mering: efektiivne altruism laiendab vaadet elule
Helen Külaots
19. mai 2017

Saa tuttavaks efektiivse altruismi fänni Kristinaga, kelle nägu on tegelikult Eesti avalikkusele juba ammu tuttav, sest tema südikas pealehakkamine ja julged sõnavõtud loomade kaitseks pole ilmselt kedagi külmaks jätnud. Kristina on MTÜ Nähtamatud Loomad algataja ja Tallinna Ülikooli sotsioloogiamagistrant. Meiega oli ta valmis jagama oma mõtteid efektiivse altruismi teemal.

Räägi palun, kuidas efektiivse altruismiga “tuttavaks said” ja mida see sinu jaoks tähendab?

Tutvusin efektiivse altruismiga ühe selle eestvedaja, tuntud filosoofi, Peter Singeri kirjutiste kaudu. Oma raamatus “The Most Good You Can Do” (2015) tutvustab ta EA põhimõtteid ja globaalset liikumist ning toob häid näiteid selle kohta. Kuna mu enda taust on tugevalt kodanikuühiskonna ja aktivismiga seotud, siis efektiivse altruismi kohta lugemine aitas märgata ja tähelepanu pöörata sellele, kui tulemusrikas mu tegutsemine on ja kas mu valikud ikka aitavad ühiskonda võimalikult palju paremaks muuta.

Kuidas seda igapäevases elus praktiseerid?

Efektiivne altruism väljendub minu jaoks peamiselt kahel viisil – ühelt poolt enda panuses MTÜ juhatajana, tegeledes ühe EA olulise valdkonnaga – lihatootmise jt loomatööstuste mõjudega inimestele, loomadele ja keskkonnale ning teisalt otsuses annetada organisatsioonidele, kes adresseerivad ühiskondlikult olulisi probleeme võimalikult efektiivsel moel.

Kuna Eestis ei ole MTÜde mõju efektiivsuse hindamiseks eraldi organisatsiooni, panustan enda kalkuleerimisvõimele mõju osas. Nt tähendab see, et eelistan rahalistelt mitte toetada väga kalleid ühekordseid heategevusprojekte, kui saan sama raha suunata mujale, kus see aitab näiteks rohkemaid indiviide.

Kas efektiivse altruismiga saab tegeleda Eesti piires ehk tegemist on küll globaalse mõtteviisiga, siis millised on võimalused tegeleda sellega lokaalselt?

EA on üldiselt oma fookuse suunanud globaalsetele probleemidele, nt vaesus, keskkonnaprobleemid, tulevikuprobleemid, loomade heaolu jm. Kuna ise olen oma tegevuse mõtestanud just Eesti kontekstis, et siin asjad areneksid ja teatud valdkondadel hästi läheks ning teadlikkus kasvaks, siis leian, et EA globaalsete teemade puhul (näiteks loomade heaolu küsimus) on oluline, et seda igas riigis kindlasti lokaalsel tasandil adresseeritaks.

Lisaks sellele on kindlasti oluline ka ELi tasandi seaduseloome, kuid ka selleks on tarvis efektiivsetel alustel tegutsevaid kohalikke tugevaid organisatsioone. Aktivistina olen seotud ka näiteks üldisemalt Ida-Euroopas loomade heaolu küsimuste tõstatamisega ning kohalike gruppide loomise toetamisega, kes erinevates riikides nende küsimustega tegeleksid, arvestades, et selles piirkonnas ei ole need teemad kuigi arenenud. Mida globaalsem on loomade heaoluga tegelev liikumine, seda efektiivsem on see ka probleemide lahendamisel üle maailma.

Kuidas motiveeriksid inimesi sellist eluviisi omaks võtma?

Mind ennast kõnetab ja motiveerib väga tugevalt küsimus, kas mu tegudel on ka reaalne positiivne mõju ühiskonnale või tegelen ma lihtsalt tühja töö ja energia kulutamisega. Pärast seda, kui selle küsimuse oma igapäevamõtlemisse integreerisin, tunnen, et toimetan palju autentsemalt – langetan valikud selle kasuks, mis eesmärgile kõige lähemale aitab, mitte selle kasuks, mis “justkui tundub õige”. Julgen efektiivset altruismi soovitada, sest see kindlasti laiendab silmaringi ja vaadet nii enda elule kui ka selle seotusele maailma suurte probleemidega. On väga äge olla osa nende probleemide efektiivsest lahendusest, tulge ka kampa! 🙂

Loe veel