Efektiivse altruismi kriitika

Efektiivse altruismi edendamine kui rahvusvaheline prioriteet

Kujuta ette, et sa kõnnid kooli või tööle ja äkki märkad, et tiiki on kukkunud laps, kes on uppumise äärel. Sa saaksid lapse väga lihtsalt päästa, kuid rikuksid kallid riided ja jääksid kooli või tööle hiljaks. Kas sul on kohustus laps päästa, hoolimata kuludest, mis sellega kaasnevad? Enamik inimesi ilmselt arvab, et jah, meil kõigil on selline kohustus.

Risto Uuk
18. oktoober 2018

Kuidas teha head paremini, 2. osa

William MacAskill alustab oma raamatu „Doing Good Better“ (2015) 2. peatükki Aafrika keskosas asuvast väikesest riigist nimega Rwanda. Pikalt Belgia koloniaalvõimu all olevas riigis tekkisid vastuolud kahe etnilise grupi – tutside ja hutude – vahel. Konfliktid arenesid kodusõjaks, mis omakorda lõppes 1994. aastal verise genotsiidiga.

Liis Toomas
24. juuni 2019

Holger Kiigega efektiivse altruismi filosoofiast ja vastuväidetest

Risto Uuk rääkis selles taskuhäälingu osas Holger Kiigega, kes on Tallinna Tehnikakõrgkooli filosoofia lektor ja Tallinna Ülikooli filosoofia doktorant. Nad vestlesid efektiivse altruismi filosoofiast ja liikumisest, efektiivsest altruismist kui tagajärje-eetikast, põhjustest efektiivse altruismiga tegelemiseks, võimalikest vastuväidetest efektiivsele altruismile ja ka sellest, kuidas karjääri läbi võimalikult palju head teha.

Risto Uuk
14. veebruar 2019

Kuidas teha head paremini?

21. sajandi filosoofia ja liikumine efektiivne altruism püüab maailma paremaks muuta selmet, lihtsalt filantroopide eneseuhkust upitada. Kasutades tõendeid ja mõistust koos empaatiaga, saab head teha paremini.

Risto Uuk
5. aprill 2018

Efektiivne altruism Vikipeedias

Efektiivse altruismi info on nüüd Vikipeedias ka olemas. Kui keegi soovib parandada/toimetada/täiendada, siis see on väga teretulnud.

Risto Uuk
14. august 2017

Kes on efektiivsed altruistid ja kuidas nad maailma paremaks muudavad?

Tallinna ülikoolis toimus esimene avalik efektiivse altruismi üritus, mille korraldajad olid filosoofia, eesti filoloogia, kommunikatsiooni ja pedagoogika üliõpilased. Erialasid lõimiva uuenduse ehk ELU raames panime kokku meeskonna, et Eesti ühiskonnale efektiivset altruismi tutvustada. Aga mida see liikumine endast kujutab?

Risto Uuk
17. juuli 2017

Efektiivse altruismi kriitika

Efektiivne altruism (edaspidi: EA) on minu teadmiste kohaselt esimene sotsiaalset liikumist meenutav filosoofia, mis kasutab eetikat ja raamistavaid teadmisi, analüüsimaks inimese mõju maailmale.

Hell Vitsut
8. juuli 2017

Motiveeriv altruism

Kriitikute arvates põhineb efektiivne altruism vaid külmal kalkulatsioonil ning jätab kõrvale isiklikud eelistused. Ja niiviisi head tegev inimene ei saa kunagi olla täies mahus motiveeritud ja teemasse pühendunud.

Helen Külaots
6. juuni 2017

Efektiivne altruism ja erapooletuse võimalikkusest isiklikul tasandil

Üks efektiivse altruismi (EA) filosoofia nurgakividest on erapooletuse põhimõte, mis ei luba teha eristust inimeste elude vahel. Kuna tegu on globaalse liikumise ja heategevusega, siis ei luba see endale vahetegemist lähedal või kaugel asuvate inimeste elude väärtuse vahel. See tähendab kõigi elude sama suurt olulisust ning väljendub hästi Singeri uppuva lapse näites.

Hell Vitsut
13. aprill 2017

Kuidas mõista rahalisi annetusi efektiivse altruismi taustal?

Peter Singeri artikli taustal on oluline käsitleda seda, mida kutsutakse õnne ökonoomikaks, ning selle olulisust efektiivse altruismi liikumisele ja praktilisele rakendamisele. Teiseks tuleks lähemalt vaadata Kahnemani uuringu tulemusi, millele Singer viitab, ning hinnata, kas need on tõepoolest niivõrd positiivsed, nagu võiks tema artiklist järeldada.

Hell Vitsut
16. märts 2017